Privacy Verklaring Ouderen Verhuizen

In deze privacyverklaring legt Ouderen Verhuizen, gevestigd te (9801 JG) Zuidhorn aan de Koperwiek 19 met kvk nummer: 60178868 (hierna “Ouderen Verhuizen”), uit welke persoonsgegevens Ouderen Verhuizen verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

Ouderen Verhuizen respecteert de privacy van al haar klanten en website bezoekers van haar website www.ouderenverhuizen.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties.

Persoonlijke gegevens die aan Ouderen Verhuizen worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd.

Doel van uw Persoonlijke gegevens 

Ouderen Verhuizen neemt bij een opdracht de volgende gegevens op:

  • (Achter)naam
  • Straat, postcode en Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • Geboorte datum
  • BSN nummer
  • Kopie ID bewijs

Uw NAW gegevens worden gebruikt om een factuur op te kunnen maken voor geleverde werkzaamheden. Het telefoonnummer wordt gebruikt om u te kunnen bereiken bij vragen of als de opdracht gereed is. Het e-mail adres is nodig om u eventuele terug kopelingen via mail te kunnen geven

Uw geboorte datum en BSN zijn in enkele gevallen benodigd om adresmutaties, namens u als opdrachtgever, door te kunnen geven aan diverse instanties.

Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niets met de diensten van Ouderen Verhuizen te maken hebben. Uitzondering hierop zijn de instanties waar u als opdrachtgever een relatie mee heeft, waarvoor ik de mutaties doorgeef voortvloeiend uit uw opdracht.

Ouderen Verhuizen houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Ouderen Verhuizen of wanneer u anderszins contact heeft met Ouderen Verhuizen, bijvoorbeeld via e-­mail of via het contactformulier op de website van Ouderen Verhuizen, legt Ouderen Verhuizen de door u opgegeven gegevens vast.

Ouderen Verhuizen bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

Ouderen Verhuizen gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Ouderen Verhuizen of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Ouderen Verhuizen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van uw opdracht en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de opdracht is afgerond, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

U kunt te allen tijde de website van Ouderen Verhuizen bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Ouderen Verhuizen te delen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-­buttons.

Ouderen Verhuizen kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Ouderen Verhuizen raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen. 

Cookies

Ouderen Verhuizen maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Ouderen Verhuizen inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website.

De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ouderen Verhuizen heeft hier geen invloed op. Ouderen Verhuizen heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Derden hebben geen toegang tot de door Ouderen Verhuizen geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Indien u geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor hetgebruiksgemak van de website van Ouderen Verhuizen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy-­ en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Ouderen Verhuizen opnemen door het sturen van een e-­mail naar: privacy@ouderenverhuizen.nl.

Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ouderen Verhuizen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Op deze privacyverklaring rust auteursrecht. Niets uit deze verklaring mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid op welke wijze en voor welk doel dan ook.

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Ouderen Verhuizen via robert@ouderenverhuizen.nl