Veel senioren staan er in de huidige maatschappij alleen voor maar willen wel zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Als senioren op latere leeftijd nog eens (moeten) gaan verhuizen brengt dat een hoop stress met zich mee. De meest praktische zaken kunnen dan voor grote problemen zorgen.

Ouderenverhuizen kan U ontzorgen door al het regelwerk voor u te coördineren. Van voorbereiden tot het verhuizen en opleveren van de oude woning aan de woningstichting of eigenaar en alle stappen die er tussen inliggen.

Ouderenverhuizen regelt & communiceert met betrokken partijen en maakt de nodige afspraken en zal daar (indien noodzakelijk) bij aanwezig zijn om het hele proces te kunnen blijven coördineren en doet terugkoppelingen aan u als opdrachtgever.

Ook als U als onze klant tijdens het traject wordt benader kunt u verwijzen naar de coördinator van ouderenverhuizen, deze moet immer van alles wat er speelt op de hoogte zijn. Zo blijft het verhuis-draaiboek en de planning up to date. U hoeft dus zelf niets te regelen en verwijst iedereen met vragen naar ons toe. U kunt achter over leunen en alles over u heen laten komen, dat scheelt een hoop stress.

Bij ouderenverhuizen.nl is de coördinatie van uw verhuizing in vertrouwde en goede handen !gras_footer